Platangårdens Ungdomscenter
Præstegårdsve
Vordingborg
     

Nutislic

Socialpsykiatrisk behandling

Platangårdens Ungdomscenter tilbyder et bredt spektrum af socialpsykiatriske behandlingstilbud til unge i aldersgruppen 15-25 år. Målgruppen er unge med psykiske lidelser som debuterende og kronisk skizofreni, angst, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser m.m. samt unge, som er belastede af svære sociale og personlige problemstillinger som følge af omsorgssvigt, misbrug o.a. De unge er oftest kendetegnede ved at være svært marginaliserede og har vanskeligt ved at begå sig i sociale, uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige sammenhænge.

Ungdomscentrets socialpsykiatriske behandlingstilbud omfatter såvel ambulant behandling, som er tiltænkt unge, der har behov for støtte, men som stadig bor hjemme eller i egen bolig samt forskellige former for døgnbehandling. Til døgnbehandlingstilbudene, der er tiltænkt unge med et længerevarende behandlingsbehov, hører de 2 Platanhuse, der er beliggende på Platangården i Vordingborg og centrets 5 støtteboliger, som dækker det store geografiske område fra Nakskov i syd til Næstved i nord. Den særlige bostøtte er et tilbud til unge med en dobbeltdiagnoseproblematik. Der er tale om såkaldte enkeltmandsprojekter til unge som pga. deres særlige problematik kun vanskeligt kan rummes i de eksisterende psykiatriske behandlingsinstitutioner.

Varican Pro Comfort
Ingen flere åreknuder!
https://varicanprocomfort.com/
termiseran.com
Slip af med forstoppelse!
Tjek det ud
Behandlingen varetages af en tværfaglig stab af faguddannet personale med en mangeårig erhvervserfaring indenfor psykiatrien og socialt arbejde. Behandlingen foregår i et tæt samarbejde med behandlingspsykiatrien, som sikrer, at der både i udredningsfasen og i det egentlige behandlingsarbejde er en opmærksomhed på såvel de psykiatriske problemstillinger, som de sociale vanskeligheder, den unge måtte have.

Såvel bredden og variationen i tilbudene, som centrets integrerede behandlingsmiljø, sikrer, at vi kan yde den enkelte unge et individuelt tilrettelagt og helhedsorienteret behandlingstilbud.

 

 

 

NEXT PAGE >>>

 

PRINT INDHOLDET
  SITEMAP E-MAIL FORSIDE