Platangårdens Ungdomscenter
Præstegårdsve
Vordingborg
     

Nutislic

Platanhuse

Varican Pro Comfort
Ingen flere åreknuder!
https://varicanprocomfort.com/
termiseran.com
Slip af med forstoppelse!
Tjek det ud
Platanhusene er et socialpsykiatrisk døgntilbud for unge med psykiske og sociale problemer. Tilbudet retter sig mod unge, som har behov for døgnophold kombineret med undervisning og beskæftigelse.
Platanhusene har specialiseret sig i behandling af unge med psykiske lidelser som debuterende og kronisk skizofreni, angst, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser m.m. samt unge, som er belastede af svære sociale og personlige problemstillinger som følge af omsorgssvigt, misbrug o.a.
De unge er oftest kendetegnede ved at være svært marginaliserede og har vanskeligt ved at begå sig i sociale og uddannelsesmæssige/arbejdsmæssige sammenhænge.
Platanhusene råder over 14 døgnpladser fordelt i to socialpsykiatriske boliger. Platanhusene er et totaltilbud, det vil sige, at de unge ud over døgnophold også indgår i arbejdstræning og undervisningsforløb på stedet. Platanhusene er centralt placeret på Platangården i Vordingborg og har et tæt samarbejde med behandlingspsykiatrien.

Hvis du vil læse mere om Platanhuse, kan du klikke på en af de nedenfor stående links.

 

NEXT PAGE >>>

PRINT INDHOLDET
  SITEMAP E-MAIL FORSIDE