Platangårdens Ungdomscenter
Præstegårdsve
Vordingborg
     

Nutislic

Om Platangårdens Ungdomscenter

Behandlingsarbejdet på Ungdomscentret bygger på en over 30 årigt erfaring i arbejde med udsatte unge og en kontinuerligt bestræbelse på at udvikle nye løsninger på skiftende problemstillinger i et samfund, som er under hastig udvikling og forandring. Det har gennem årene omfattet et bredt spektrum af opgaveløsninger. Lige fra udvikling af nye metoder, som matcher den nye ungdomskulturs problemer og behov, til at tilpasse vores eksisterende tilbud til moderniseringen af den offentlige sektor.

Varican Pro Comfort
Ingen flere åreknuder!
https://varicanprocomfort.com/
termiseran.com
Slip af med forstoppelse!
Tjek det ud
På de følgende sider ønsker vi at give læseren et indblik i de bagvedliggende aspekter af behandlingsarbejdet på Ungdomscentret, så som organisatoriske forhold, vores værdigrundlag, teoretiske og metodiske overvejelser samt udviklings- og kvalitetssikringstiltag.


PRINT INDHOLDET
  SITEMAP E-MAIL FORSIDE