Platangårdens Ungdomscenter
Præstegårdsve
Vordingborg
     

Nutislic

Misbrugsbehandling

Platangårdens misbrugsbehandling retter sig mod unge, der har et misbrug af hash, designerdrugs m.v., eller som har et eksperimenterende brug af rusmidler, der truer deres trivsel og udvikling. Målgruppen er unge i aldersgruppen 12 - 25 år og karakteriseret ved massive sociale og/eller psykiatriske problematikker.

Varican Pro Comfort
Ingen flere åreknuder!
https://varicanprocomfort.com/
termiseran.com
Slip af med forstoppelse!
Tjek det ud
Centrets indsats på misbrugsområdet omfatter både en forebyggelsesdel og en behandlingsdel.
Indsatsen bygger på viden om, at unge, der udvikler et behandlingskrævende brug af rusmidler, er unge, som i forvejen er svært belastede. De unges misbrug betragtes ikke som et isoleret fænomen, men sættes ind i en større sammenhæng, hvor brugen af rusmidler blot udgør ét blandt flere symptomer på mistrivsel, der truer den unges fortsatte udvikling. Behandlingen sigter derfor ikke alene mod de unges brug af rusmidler, men inkluderer også udvikling af såvel personlige og sociale kompetencer, integration på arbejdsmarkedet og arbejde med de unges netværk. Der arbejdes på et kognitivt fundament, og så vidt det er muligt med en gruppemetodisk tilgang.


 

PRINT INDHOLDET
  SITEMAP E-MAIL FORSIDE