Platangårdens Ungdomscenter
Præstegårdsve
Vordingborg
     

Nutislic

Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter

Platangårdens Ungdomscenter er et integreret dag- og døgnbehandlingstilbud til unge i aldersgrup-pen 15-25 år. Ungdomscentrets målgruppe er normalt begavede unge, som qua deres sociale og psykiske problemer har det svært med livet i almindelighed og med ungdommens krav i særdeleshed. De er kendetegnet ved forskelligartede problemstillinger af varierende sværhedsgrad. Der kan være tale om, at den unge har massive sociale problemer, en psykisk lidelse, misbruger euforiserende stoffer eller er belastet af en kombination af disse faktorer.

Varican Pro Comfort
Ingen flere åreknuder!
https://varicanprocomfort.com/
termiseran.com
Slip af med forstoppelse!
Tjek det ud
Ungdomscentrets tilbud er bygget op omkring de tre behandlingskompetencer: Socialpsykiatri, erhvervsafklaring og misbrugsbehandling. Såvel bredden som variation i de differentierede indsatser gør det muligt at tage højde for kompleksiteten i de unges problemstillinger. Kombinationen af indsatser på tværs af afdelingerne er med til at sikre den enkelte unge et individuelt tilrettelagt og helhedsorienteret behandlingstilbud. Tværfagligheden i de tre behandlingskompetencer sikrer, at behandlingen kan formes efter den enkelte unges varierende behov, og at den enkelte unge ikke skal forholde sig til mere end ét systems behandlingskultur.

Behandlingsarbejdet i centret foregår i en række ungdomsmiljøer, hvor unge bor eller arbejder sammen. Det betyder, at der er et konstant fokus på de unges fællesskaber og på de lærings- og udviklingsperspektiver, der hører alderen til. Fællesskaber med andre unge giver den enkelte menings-fuldhed, motivation og genererer tro på egen udvikling.

Hjemmesiden indeholder generelle informationer om Ungdomscentret, dets mangfoldige tilbud samt oplysninger, som er specifik målrettet til unge, til deres forældre og til vores samarbejdspartnere i kommunerne og regionen. Vi håber, siden giver et informativt og alsidigt indblik i centret, som en organisation, der både rummer solid ekspertise og kontinuerlig bestræbelse på udvikling og fornyelse.

Steen Jørgensen
Forstander

 

PRINT INDHOLDET
  SITEMAP E-MAIL FORSIDE