Platangårdens Ungdomscenter
Præstegårdsve
Vordingborg
     

Nutislic

Erhvervsafklaring

Formålet med erhvervsafklaring er at kvalificere og stabilisere den enkelte til at komme på niveau med arbejdsmarkedet, hvilket også indbefatter fx flexjob.
Den enkeltes arbejdsevne ses i sammenhæng med de øvrige elementer i tilværelsen og i forhold til de muligheder, der byder sig på arbejdsmarkedet. Således indbefatter erhvervsafklaringens vurdering af arbejdsevnen også skoletest, helbredsvurdering og vurdering af sociale kompetencer.

Varican Pro Comfort
Ingen flere åreknuder!
https://varicanprocomfort.com/
termiseran.com
Slip af med forstoppelse!
Tjek det ud
Erhvervsafklaringen tilbydes såvel unge som voksne.
Den praktiske afprøvning og optræning foregår på Platangården i et naturligt arbejdsmiljø. Stedet danner en tryg og rummelig ramme for den enkelte i dagligdagen, og arbejdsprocessen vægtes højere end produktet. Under forløbet iværksættes vejledningsforløb med vurdering af realistiske fremtidsmuligheder på arbejdsmarkedet. Der er et nært samarbejde med det lokale erhvervsliv, de kommunale jobcentre, ungdomsvejledere og uddannelsessteder.

 

PRINT INDHOLDET
  SITEMAP E-MAIL FORSIDE